www.hornmusikk.no Organisering Lø. 29. feb. 2020

 

Vi takker alle som gir sitt bidrag via Grasrotandelen

Vårt orgnr: 994 070 282

 

Mosjøen Hornmusikk

Postboks 421

8651 Mosjøen

post@hornmusikk.no

 

Leder: Ellen Ongkiehong

Tlf: 996 23 421

Dirigent: Trond Indergård

Tlf: 957 88 421

 

Øvingstider

Tirsdag 1820 - 2105

 

Øvingslokale

Vi har øvinger i 3. etg på Mosjøen skole. Bruk den sydlige inngangen fra skolepassen. Vis på kart

Organisering

 

Her finner du en oversikt over hvem som sitter i styret, undergrupper og prosjektgrupper i korpset. Nederst på denne siden finner du også korpsets vedtekter og uniformsreglement.

 

Styret

Styret har ansvaret for den daglige driften av korpset, både når det gjelder praktiske ting og økonomi. Nåværende styre i Mosjøen hornmusikk ble valgt på årsmøtet i 26. februar 2019 og består av følgende personer:

 

Leder: Ellen Ongkiehong (på valg i 2021)

Styremedlem: Monica Romstad (på valg i 2020)

Styremedlem: Anita Martinsen (på valg i 2020)

Styremedlem: Raina Strøm (på valg i 2021)

Styremedlem: Tove Slettbakk (på valg i 2020)

Varamedlem: Berit Ulvin Halvorsen (på valg i 2020)

 

Musikkutvalg

Trond Indergård (dirigent - automatisk medlem),Berit Kristensen,  Bjørn Skjelvan og Bodil Nystad (valgt for 1 år)

 

Uniformskomité

Tove Danielsen og Helen Karlsen (valgt for 1 år)

 

Materialforvaltere

Bjarne Nilsskog og Knut Sæterstad (Valgt for 1 år)

 

Valgkomité

Åslaug Molund og Bjørg Rossvoll (valgt for 1 år)

 

Revisorer

Frode Stifjell og Ann Karin Bach (valgt for 1 år)

 

Beredskapsorganisasjon

Robert Brandsnes og Jan Tore Sæterstad


Turkomitè for 2020:

Bente Svendsen, Kitty Holen, Tove Slettbakk og Bodil Nystad

Mosjøen Hornmusikk musikkorps musikk korps konserter marsj brass HV-korps Heimevernet Forsvaret
web: info helgeland