www.hornmusikk.no Organisering Ti. 22. sep. 2020

 

Vi takker alle som gir sitt bidrag via Grasrotandelen

Vårt orgnr: 994 070 282

 

Mosjøen Hornmusikk

Postboks 421

8651 Mosjøen

post@hornmusikk.no

 

Leder: Ellen Ongkiehong

Tlf: 996 23 421

Dirigent: Trond Indergård

Tlf: 957 88 421

 

Øvingstider

Tirsdag 1820 - 2105

 

Øvingslokale

Vi har øvinger i 3. etg på Mosjøen skole. Bruk den sydlige inngangen fra skolepassen. Vis på kart

Organisering

 

Her finner du en oversikt over hvem som sitter i styret, undergrupper og prosjektgrupper i korpset. Korpsets vedtekter,uniformsreglement og beredskapsplan ligger under fanen organisering.

 

Styret

Styret har ansvaret for den daglige driften av korpset, både når det gjelder praktiske ting og økonomi. Nåværende styre i Mosjøen hornmusikk ble valgt på årsmøtet i 25. februar 2020 og består av følgende personer:

 

Leder:            Ellen Ongkiehong (på valg i 2021)

Nestleder:      Raina Strøm (på valg i 2021)

Kasserer:       Anita Martinsen (på valg i 2022) 

Styremedlem: Bjørg Rossvoll (på valg i 2022)

Styremedlem: Tove Slettbakk (på valg i 2021)

Varamedlem:  Berit Ulvin Halvorsen (på valg i 2022)

 

Musikkutvalg

Trond Indergård (dirigent - automatisk medlem), Elin Mosås,  Knut Sæterstad og Bodil Nystad (valgt for 1 år)

 

Uniformskomité

Tove Danielsen og Helen Karlsen (valgt for 1 år)

 

Materialforvaltere

Bjarne Nilsskog og Knut Sæterstad (Valgt for 1 år)

 

Valgkomité

Berit Luktvassli og Helen Karlsen (valgt for 1 år)

 

Revisorer

Frode Stifjell og Ann Karin Bach (valgt for 1 år)

 

Beredskapsorganisasjon

Robert Brandsnes og Jan Tore Sæterstad


Turkomitè for 2020:

Bente Svendsen, Kitty Holen, Tove Slettbakk og Bodil Nystad

Mosjøen Hornmusikk musikkorps musikk korps konserter marsj brass HV-korps Heimevernet Forsvaret
web: info helgeland